Regulamin sklepu

Warunki ogólne

1. Sklep internetowy firmy HENMAR S.J. Zakład Przetwórstwa Pierza Piechurscy (dalej 

HENMAR S.J.), znajdujący się na stronie internetowej pod adresem 

www.henmar.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem 

Internetu i jest prowadzony przez firmę HENMAR S.J. Zakład Przetwórstwa Pierza Piechurscy

zarejestrowaną w Warszawie i wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej 

dnia 28.01.2002 r. pod numerem: 0000083618, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym firmy HENMAR S.J. są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

3. Złożenie zamówienia w sklepie firmy HENMAR S.J. oznacza 

zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

4. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zamówień budzących wątpliwość tzn. bez 

podania nr telefonu, adresu e-mail pod którym możemy dokonać potwierdzenie 

zamówienia

5. Korzystając z oferty internetowej firmy HENMAR S.J.

użytkownik automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celu niezbędnym do korzystania z serwisu, zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać 

wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe 

wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez 

firmę HENMAR na stronach sklepu internetowego.

3. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową lub 

telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment 

osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę 

sklepu (podczas rozmowy telefonicznej lub e-mailem)

4. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Zamówienia 

złożone w dni powszednie po godz. 15, w soboty oraz w niedziele i święta 

rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.

5. W przypadku braku możliwości telefonicznego potwierdzenia lub 

wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo 

realizację złożonego zamówienia, firma HENMAR S.J. zastrzega sobie 

prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji 

zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu 

zamówień.

8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem 

zamówienia z uwzględnieniem osobnych warunków sprzedaży wybranych 

producentów (patrz pkt. 17).

9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych 

przypadkach, o ile dopuszcza je firma HENMAR S.J. , opłata za dostawę 

zamówionych towarów może być przerzucona na firmę HENMAR.

10. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko przy płatności przelewem 

na konto. Zamówienia te nie są potwierdzane drogą telefoniczną. Ze względu 

na specyfikę rozliczeń kosztów przesyłki po zgłoszeniu zamówienia 

uzgodniona zostaje ich wartość i przekazana drogą mailową do klienta. 

Klient dopiero wtedy wpłaca na konto firmy HENMAR S.J. 

wyszczególnioną w powiadomieniu kwotę. Uwaga: wartość przesyłki 

wyszczególniona w zamówieniu dotyczy terenu Polski i nie stanowi podstawy 

do reklamacji.

11. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe 

wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie do 

nas – poprzez kliknięcie na klawisz DODAJ DO KOSZYKA.

12. Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na 

konto:

Bank: ALIOR BANK S.A.

19 2490 0005 0000 4500 7573 6666

oraz podać tytuł zapłaty w postaci: zapłata za zamówienie numer xxx, 

gdzie xxx jest numerem zamówienia.

Numer zamówienia przychodzi wraz z każdym statusem na adres e-mail 

składającego zamówienie.

Przy wyborze płatności przelewem po otrzymaniu z naszego banku 

potwierdzenia o wpływie pieniędzy od Państwa, zamówienie zostanie wysłane

13. Przy płatności kartą kredytową w momencie uzyskania potwierdzenia o 

wypłacalności karty kredytowej z centrum autoryzacji kart płatniczych, 

zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.

14. W przypadku braku zamówionego towaru sklep niezwłocznie poinformuje 

państwa o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia

15. W sytuacji gdy wystąpi brak tylko części towarów z zamówienia to na 

Państwa życzenie wysyłamy aktualnie dostępny towar lub realizujemy całe 

zamówienie w terminie późniejszym - oczywiście za zgodą Państwa - po 

obowiązujących kosztach wysyłek umieszczonych w "zasadach wysyłki".

16. Nie ponosimy odpowiedzialności za wynikłe spóźnienia spowodowane złą 

pracą firm transportowych

17. Warunki wysyłki towaru ustalane są indywidualnie w zależności od wagi 

i gabarytów paczki. W zaznaczonych pozycjach na karcie produktu przy 

płatności przelewem lub poprzez system dotpay.pl koszt dostawy pokrywa 

nasz sklep. Wysyłki za pobraniem nie podlegają zwolnieniom z opłaty 

transportowej. Wybór kosztów dostawy wg określonych stawek standardowych 

nie jest podstawą do reklamacji i nie stanowi potwierdzenia zawarcia umowy 

sprzedaży. Wyjątkiem jest dostawa na terenie Łodzi, która nie podlega 

dodatkowym opłatom transportowym.

GWARANCJE I REKLAMACJE

1. HENMAR S.J. zastrzega sobie prawo do indywidualnego 

rozpatrywania reklamacji. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru zamówionego 

z otrzymanym , będące wynikiem niewłaściwego ustawienia parametrów 

technicznych monitora Klienta nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu 

towaru.

2. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania w obecności 

doręczyciela. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub 

otwarcia, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela 

sporządzić protokół szkody.

3. Klient po uiszczeniu opłaty, ma prawo do sprawdzenia zawartości 

paczki w obecności doręczyciela, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło 

uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Podstawą do przyjęcia reklamacji 

dotyczącej uszkodzeń mechanicznych będzie spisanie wraz z doręczycielem 

protokołu reklamacyjnego. Produkt należy odesłać na nasz adres wraz z 

otrzymanym paragonem lub fakturą VAT oraz uzasadnieniem reklamacji. 

Reklamowany towar (zabezpieczony przed zniszczeniem) należy odesłać na 

adres korespondencyjny firmy HENMAR S.J.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

HENMAR S.J. oświadcza, że zawartość stron 

www.henmar.com.pl oraz www.sklep.henmar.com.pl , w szczególności: tekst, grafika, logo, 

przyciski, ikony, zdjęcia, pliki audio, video, cyfrowa zawartość 

podlegająca elektronicznemu transferowi, nagłówki stron, skrypty, nazwy 

usług, wizualizacja stron i inne oraz oprogramowanie stanowią jego własność 

lub własność dostawców treści i partnerów współpracujących z firmą HENMAR S.J. i z tego względu podlegają ochronie prawa polskiego i prawa 

międzynarodowego.

Układ zawartości i treści na stronach firmy HENMAR S.J. stanowi 

własność firmy HENMAR S.J. i podlega ochronie prawa 

polskiego i prawa międzynarodowego.

HENMAR S.J. nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków 

towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością 

(ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich 

formy) bez pisemnego zezwolenia firmy HENMAR S.J.

Wszelkie znaki towarowe użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi ich 

producentów. HENMAR S.J. wyłącza wszelkie prawa 

gwarancyjne w stosunku do tych informacji i nie będzie odpowiadał za 

jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub 

innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z 

zastosowania publikowanych na tej witrynie informacji każdego rodzaju.

HENMAR S.J. nie wyraża zgody na wykorzystywanie w celach 

handlowych stron internetowych lub ich zawartości, a także kopiowania list 

towarów, opisów i cen, fotografii, prezentowanych na stronach internetowych 

informacji, ich transferu elektronicznego, które to czynności podejmowane 

są w celu osiągnięcia zysku przez innego sprzedawcę lub zbierania danych w 

celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych.

Podane ceny mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia. Oferty promocyjne mogą być 

ograniczone czasowo i ilościowo.

W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. Kwestie sporne rozstrzyga Sąd Cywilny właściwy 

dla miejsca działalności firmy HENMAR S.J. z siedzibą 

w Radomiu.

HENMAR S.J. dokłada wszelkiej staranności, by treść 

stron na należących do niej serwerach internetowych jak najdokładniej 

odpowiadała rzeczywistości. Klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.